Rijnijssel vakschool wageningen
Contact | BEL 026 312 9631
Food professional day
Wageningen 4 april	2016

Wie zijn wij

De Food Professional Day is een initiatief van Rijn IJssel Vakschool Wageningen in samenwerking  met Wageningen UR (University & Research). Wij zijn een platform dat de kennis vanuit Wageningen UR, kennisinstellingen en producenten koppelt aan het vakmanschap vanuit Vakschool Wageningen. Altijd in samenwerking met gerenommeerde partijen, chefs, Gastronomisch Gilde (voorheen Koksgilde en Gilde van Nederlandse Meesterkoks) en het bedrijfsleven. 

De verworven kennis en inzichten delen wij tijdens de jaarlijkse Food Professional Day, deze site en via de nieuwsbrieven. 

Wij willen de gastronomie nationaal en internationaal op een hoger peil brengen door:

  • het versterken van maatschappelijke aandacht door het maken van bewuste keuzes in smaakvolle, gezonde en veilige voeding in relatie tot levensstijl. Dat kan bijdragen aan de kwaliteit van leven
  • kennis ontwikkeling en kennisbenutting met aandacht voor doorstroming van kennis naar ondernemers
  • versterken van de professionaliteit van beroepsmatig actieve medewerkers in de horeca, zorg, catering, voedingsindustrie en onderwijs
  • partijen te verbinden, een netwerk te creëren voor co-innovatie, voor open interactie over kennisontwikkeling en kennis benutting door alle onderwijslagen heen;
  • dit platform met een open karakter, waar andere actoren in de gastronomie bij kunnen aansluiten.

Programmaraad
Hans Everse, voorzitter Gastronomisch Gilde en Teamleider CulinR & Facilitair
Prof. dr. Vincenzo Fogliano, hoogleraar Food Quality & Design Wageningen UR 
Johan Verbon, Menu engineer - Offer Marketing Sodexo
Rudolf Barkhuijsen, projectmanager Rijn IJssel Vakschool Wageningen
Anja Janssen, tekstschrijver, Food for text 

Inhoud en programmering
Rudolf Barkhuijsen, projectmanager, Rijn IJssel Vakschool Wageningen, tel. 06-14341905, r.barkhuijsen@rijnijssel.nl

Marketing & Communicatie Rijn IJssel
Mirna Balk, m.balk@rijnijssel.nl

 


> Aanmelden
Food professional facts
De smaak van kaas komt van eiwit en vet
JA NEE

De melk- en stremselenzymen en micro-organismen breken de geconcentreerde eiwitten en vetten af tot een breed spectrum van smaakstoffen.

> programma