mei 2018
Veel variatie met wild

Door haar rijke landschap herbergt Nederland tal van wildsoorten. En dat zijn er meer dan je denkt! Welke soorten zijn er zoal?


Enkele decennia geleden waren dat vooral de kleinere wildsoorten, zoals konijn, haas en wilde eend, die in het traditionele wildseizoen – de herfst en winter – bejaagd en gegeten werden. Daar zijn – door de veranderende flora en fauna – nieuwe soorten in ruime mate bijgekomen. 

We hebben nu ook ruimschoots de beschikking over wild zwijn, hert, ree en gans. Jaarrond kan de horeca wild van eigen bodem op de kaart zetten. Deze wildsoorten hebben niet alleen een ander jachtseizoen, maar vragen andere kennis, inzichten en bereiding.

Op de Food Professional Day 2018 zullen medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging meer inzicht geven in het jagen in Nederland, inclusief feiten en cijfers.