Nieuwsbrief 2, september 2018
Ga voor wilde gans

In Nederland is veel wilde gans beschikbaar. Toch wordt zijn smaakvolle en magere vlees hier nog relatief weinig geserveerd. Daarom op de Food Professional Day veel aandacht voor dit mooie wild.


Chef Estée Strooker van restaurant ’t Amusement in Arnhem en poelier Thomas van Meel laten zien hoe je als chef kunt innoveren met gans, en hoe je dit wild het beste kunt verwerken. Ook in de masterclass van Dirk-Jan Polak van Hollands Wild kun je inspiratie opdoen voor het werken met wilde gans. Hij laat zien hoe veelzijdig wilde gans is en hij neemt een aantal vooroordelen weg over dit wild.

Positieve opinie

Voor de publieke opinie hoef je wilde gans niet links te laten liggen. Onderzoek van de Jagersvereniging uit 2015 en 2017 laat zien dat een meerderheid van de Nederlanders (56% resp. 53%) positief staat ten opzichte van het benutten van wild uit het landschap. Een kleine deel van de Nederlanders is tegen (2017: minder dan 7%) en de rest is neutraal. 

Wilde gans wordt in Nederland geschoten om schade aan landbouw en verdere toename van ganzen te voorkomen. De populatie wilde ganzen in Nederland is de laatste jaren namelijk explosief gestegen. In de winter verblijven in ons land 2,5 miljoen wilde ganzen, in de zomer circa 600.000. Dat is meer dan de acceptabel geachte bovengrens van 400.000. Jaarlijks worden nu circa 250.000 ganzen geschoten. De Jagersvereniging wil dat ganzen allereerst bejaagd kunnen worden in de nazomer, herfst en winter. Als de ganzen niet broeden en voor jongen hoeven te zorgen. 

Foto: Anoeska van Slegtenhorst