26 maart 2014
Denk lokaal en kook seizoensgebonden

Lector Gastronomy dr. Peter Klosse bracht de kracht van het Nederlandse product en de visie van de Stichting ikkOOkbewust naar voren. “Raar dat we onze rijkdom als Nederland niet benutten.”
Wat moet er beter volgens Klosse? “We moeten als Nederland ons minderwaardigheidscomplex afschudden, we hebben meer kennis nodig, minder ‘domme’ regels, meer directe distributie en meer contact tussen ‘boeren’ en chefs.” Boer en chef worden er beide beter van als ze elkaar kennen en weten te vinden, aldus Klosse. Alleen al op een klein stukje Nederland in en rond de Gelderse Vallei zijn al duidelijk verschillende terroirs met typische producten te vinden.


Klosse ging in op belemmerende regels en gebrek aan systemen om bepaalde dieren en planten te verwaarden. Denk aan wilde ganzen die overlast veroorzaken en zelfs voor 10 miljoen aan kosten opleveren voor de provincie Friesland, maar die eigenlijk prima kunnen worden gegeten. Of aan afwijkend gevormde groente die worden afgekeurd voor verkoop in de winkel en aan bijvangst in visnetten.
Volgens Klosse kan het anders en beter. Door zo veel mogelijk lokale producten te gebruiken. Ook zou de Nederlandse boer beter betaald moeten worden voor zijn producten. “We hebben het over Fairtrade. Dat zou ook binnen onze grenzen moeten gelden”, zei Klosse. Binnen zijn visie passen vooral seizoensgebonden producten – de natuur bepaalt – en de Nederlandse keuken. Daarbij is bewustwording belangrijk: “Niet zo maar alles in je mond steken.” En wat adviseert hij de chefs, wat helpt? Anders denken, niet de kaart maar de natuur bepaalt, ‘nee’ durven verkopen en tijdig informeren, is zijn antwoord.