Rijnijssel vakschool wageningen
Contact | BEL 026 312 9631
Food professional day
De 8ste Food Professional Day met als thema WILD was een groot succes. Kijk voor het verslag en de presentaties op de pagina Terugblik.

food professional facts

Schol kende in 2014 zijn hoogste stand in de Noordzee sinds 1957
JA NEE

De toename van de stand van volwassen schol die zichtbaar is sinds 2002, ging ook in 2013 door. De stand in de Noordzee wordt nu geschat op 670.400 ton (begin 2014). Dit is de hoogste stand sinds 1957 toen er voor het eerst schattingen werden gemaakt. De toename komt onder andere door een afname van de visserijdruk. De visserijdruk is sinds een aantal jaren iets lager dan die waarnaar gestreefd wordt in het beheerplan voor schol en tong. 

Bron: Wageningen UR.

Alle zeewier is gezond
JA NEE

Niet alle zeewier is gezond. Voorwaarde is namelijk dat het wier uit schoon zeewater komt, omdat zeewier bijna alles absorbeert dat in het water aanwezig is. Als het water vervuild is, raakt ook het zeewier vervuild. Zeewier uit schoon zeewater heeft overigens een bijzonder goede samenstelling van vitaminen, mineralen, eiwitten en spoorelementen.

Bron: Zeewaar.nl

Zeekraal bevat natriumglutamaat
JA NEE

Natriumglutamaat komt niet voor in zeekraal, zo heeft onderzoek uitgewezen. De umami-ervaring komt door de perfecte balans van mineralen.

In de zeekraalwijzer staat meer informatie over zeekraal.

Dit jaar zijn ruim 400.000 palingen uitgezet in het Markermeer
JA NEE

Dit gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door Stichting DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland) wordt geleid. In samenwerking met beroepsvissers werd de uitzet uitgevoerd. 

Paling is een vis die in de oceaan wordt geboren. Via de golfstroom komen de palingen als kleine glasaaltjes naar de Europese kusten. De kusten zijn echter zo goed beschermd, dat de jonge paling ons land nauwelijks in kan. Daarom helpen we een handje. Door uitzet van paling en goed visserijbeheer wordt uiteindelijk een groot aantal palingen volwassen en geslachtsrijp. Vanuit het Markermeer kan deze zogenaamde schieraal weer terug naar zee om op de paaigronden in de Sargasso Zee, 6.500 kilometer verderop, voor nageslacht te zorgen. 

Meer informatie over paling: Wageningen UR.
Vis zit vol giftige stoffen zoals zware metalen
JA NEE

Dat is sterk overdreven en geen reden om vis te laten staan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit keurt de vis die in de handel komt en vis met te hoge gehaltes giftige stoffen mag niet worden verhandeld. Uit analyses van RIKILT blijkt dat gehaltes van contaminanten als dioxines, PCB’s en zware metalen in Noordzeevis over het algemeen veel lager zijn dan de gestelde normen.

Zelfgevangen vis, zoals paling uit vervuilde wateren, kan wel een risico vormen. Zie ook dit rapport over contaminanten in aal.

Feitjes 2015
Feitjes 2016
Feitjes 2017
Feitjes 2018
> Aanmelden > programma
Aanmelden nieuwsbrief!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Naam
Functie

E-mailadres
> Verzend